Nordmenn på de syv hav del INordmenn på de syv hav del I

Som vi alle vet så har Norge en lang, og ikke minst flott kyst. Fra Østfold, Vestfold, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag, Helgeland, Lofoten, Troms og Finnmark. Jeg har ikke vært langs hele kysten, til det er jeg litt for lite bereist. Men med unntak av sørlige og nordlige del av Vestlandet og Helgeland, så har jeg faktisk vært i de andre kystområdene helt nord til Finnmark. Jeg tror nok denne nærheten til havet, er mye av årsaken til at Norge og nordmenn i mange generasjoner har vært å finne i maritime yrker. Tenker både innlands og ikke minst utenlands.

Nordmenn på de syv hav del I

Sjømann

Det å mønstre på en båt å få seg hyre, var noe som svært mange ungdommer gjorde før i tiden. Det var hovedsakelig gutter dette var aktuelt for, men noen jenter dro faktisk ut de også, men svært få. Jeg vet at i tiden etter krigen, var det veldig populært å dra til sjøs. Har selv en onkel som prøvde seg på båt, men han gav seg ganske raskt, det var ikke alle som likte seg til sjøs. Sjømann kan jo virke litt kjønnsdiskriminerende, men det ble jo slik når de aller fleste faktisk var menn. Men ordet sjøfolk ble nok tatt mer i bruk etter hvert, og dette benyttes også for fiskere og faktisk også for marinen. Tidligere hadde Norge en stor handelsflåte, med norsk besetning. Dette har endret seg veldig de siste tiårene.

Sjømannskirken

Det at Norge tidligere var en stor nasjon innen utenriks sjøfart, viser alle sjømannskirkene verden rundt. Disse ble naturlig nok etablert for å ta seg av nordmenn rundt på hele kloden, det var mye som kunne dukke opp av utfordringer og problemer. Men det var også så klart en vanlig kirke, hvor det var både vielser og bisettelser. 31.august 1864 ble organisasjonen grunnlagt, organisasjonen het den gang «Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sjømænd i fremmede Havner» Kan ikke si at det var noe kort og enkelt navn, men den sa jo mye om hva som var primæroppgaven deres.

32 kirker og 200 ansatte

Fra å være et sted for sjøfolk i utenriksfart, har sjømannskirken blitt noe vi alle kan benytte. Det er blitt færre norske sjøfolk med årene, men mange flere nordmenn som befinner seg på hele kloden. Dette er fastboende, turister eller de som jobber i utlandet, sjøfart og annet. Kirka har så klart de samme oppgaver som tidligere, men har også blitt et samlingspunkt og en hjelper i ulike sammenhenger. 900 000 møter blir årlig gjennomført i de 32 kirkene verden rundt. Sjømannskirken jobber i 80 land og er å finne på alle kontinenter, i tillegg kommer deres arbeid i Nordsjøen innen oljesektoren. De er også å finne på nett. Jeg har selv besøkt et par av kirkene deres, jeg synes dette er et flott tilbud som vi nordmenn skal være stolte av. Man kan avlegge besøk bare for å slå av en prat, eller om det skulle dukke opp noe som gjør at man trenger hjelp og støtte i en vanskelig situasjon langt hjemmefra.