Handelsflåten under 2.VerdenskrigHandelsflåten under 2.Verdenskrig

norge flagg

Vi har en lang og sterk tradisjon for sjøfart i Norge, og tallet på norske menn og kvinner som har seilt utenriks er svært høyt. Men med årene som ble det færre og færre nordmenn som mannskap, og prisene skulle ned og spesielt asiatisk mannskap ble hyret inn fremfor norske. Dette er en trist utvikling, men svært lite å gjøre noe med der og da. De fleste nordmenn som jobber på skip i utenriksfart i dag, er offiserer og ikke mannskap. Mange av dere vet sikkert at de norske handelsskipene, gjorde en viktig og ikke minst farlig innsats fra 1940-1945. Jeg synes dette er en viktig del av vår historie, og ikke minst viktig fordi som utførte jobben. Mange av dem kom aldri hjem fra havet, og svært mange slet resten av livet på grunn av traumatiske opplevelser når de var ute på oppdrag.Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship)I denne artikkelen skal vi ikke se på sjøfolkene sin innsats, og opplevelser under krigen. Jeg velger å starte med å se på hvordan Nortraship var organisert, og hvordan den egentlig ble startet og brukt. På et senere tidspunkt, vil vi nok komme mer inn på det jeg skrev i min innledning. Hva kostet det sjøfolkene av smerte og lidelser, både før, under og etter endt oppdrag. I den videre tale i denne artikkel, kommer jeg kun til å bruke forkortelsen Nortraship – som altså står for Norwegian Shipping and Trade Mission.

Administrerte den norske handelsflåten

Administrerte den norske handelsflåten

Ja dette var altså hovedoppgaven til Nortraship, og skulle omfatte alle norske skip utenfor tyskkontrollerte områder. Organisasjonen ble dannet allerede i april 1940, altså samme måned som krigen kom til Norge. Bakgrunnen for at Nortraship ble igangsatt, var at den norske regjering valgte å rekvirere den norske handelsflåten – som på denne tiden var ganske så stor. I antall skip var det snakk om cirka 1000 i tallet, noe som gjorde de til verdens største rederi på den tiden.

Avgjørende innsats for de allierte

Det er hevet over enhver tvil, om at Nortraship gjorde en avgjørende innsats for hva de allierte styrkene klarte å gjennomføre under krigen. Men britene var ikke fornøyd med Nortraship, da de valgte å kritisere rederiet for det britene mente var profittjag – fremfor det å bidra så sterkt som britene mente var riktig. Norge på sin side kom med mottrekk til denne kritikken, og diskusjonen la seg etter hvert helt død.

Totalt 30 000 sjøfolk

Nortraship hadde hovedkontorer i New York og London, og de styrte skip med tilsammen 30 000 norske sjøfolk. Av disse omkom 3 000, med andre ord et tap på ganske nøyaktig 10 prosent. Etter krigens slutt ble de gjenværende skipene, naturlig nok tilbakelevert til sine respektive rederier og eiere. Denne frigivelsen skjedde samme måned som frigjøringen, altså i mai 1945. Jeg har allerede opplyst tapstallene av norske sjøfolk, og når det kommer til antall skip som gikk tapt under krigen – så er tallet 500. Historien om Nortraship og deres mannskap skal jeg jobbe videre med i senere artikler.

Nassau

NassauNassau

På Bahamas ligger ei ganske så lita øy, som heter New Providence. På denne øya ligger også det som er hovedstaden i Bahamas, nemlig Nassau. Byen har bare 210 000 innbyggere,