Christian RadichChristian Radich

Jeg har alltid latt meg imponere over de store og flotte seilskutene, det begynner jo å bli færre og færre av dem. Men noen er det igjen, i Norge er i alle fall Christian Radich den skuta som for meg er mest kjent. Jeg husker jeg som guttunge var nede på Rådhusbrygga i Oslo, det var alltid et flott skue å se henne. Jeg er imponert over at disse skutene er i drift, de begynner jo å bli gamle damer alle sammen.

Christian Radich

Dette er et skip som ble bygget så sent som i 1937, med andre ord en del nyere enn en del andre. Det at Christian Radich ofte ligger til kai i Oslo, er at dette er hjemmehavnen hennes. Mange gutter, men også etter hvert jenter har hatt tjeneste ombord på dette flotte skipet. Skipet er bygget ved Framnæs Mekaniske Verksted.

Skoleskip

På 1800-tallet og helt frem til det siste skip kom i 1937, kom det i alt 4 skoleskip. Norge hadde stort behov for å utdanne sjøfolk, alle disse skipene fikk Oslo som sin hjemmehavn. Av disse 5 skipene er det kun Christian Radich som er bevart for ettertiden, dette var nok mest naturlig siden hun er den nyeste.

Opplæring til havs

Tidligere var det vanlig at skoleskipene lå til kai, også når det skulle gis opplæring og utdanning. Dette ønsket man å gjøre noe med, Christian Radich ble laget med det for øyet å gi opplæring til havs. Det tok tid å komme i gang med byggingen, mest på grunn av bankkrisen i 1924.

Dampskip

Man kan nesten si at Christian Radich var gått ut på dato før den ble bygget, på denne tiden var det dampskipene som var de moderne skipene. Men mange mente at en skikkelig sjømann måtte mestre en seilskute, og mestret man den mestret man også de mer moderne båtene.

Sjøfart og fattigdom

På 1800-tallet under datidens Kristiania, var byen fattig og mange unge gutter trengte arbeid. Det var slik ideen om å starte storstilt utdanning kom på banen, opplegget fungerte veldig bra og vakte stor interesse. Norge var på dene tiden verdens tredje største sjøfartsnasjon. Opplæringstiden var lagt opp til 3 måneder, rekrutteringen gikk for full maskin.

Skipene før Christian Radich

Det første skipet kom i 1881, men var da allerede 30 år gammelt og bygget i Amerika. Dette skipet ble senere ombygget, da byttet det navn fra State Of Empire til Christiania. Skipene som fulgte før Christian Radich etter Christiania var Staatsraad Erichsen og Transatlantic

Det at skipet er så godt bevart, kan man takke alle de tusenvis av ungdommer som i alle år har mønstret på båten. Den er å finne langs den flotte kysten vår, så sant den ikke ligger til havn i inn eller utland så klart. Den deltar fra tid til annen også i seilaser, det er ikke mange i dette miljøet som ikke har et forhold til dette skipet. Det er mulighet for å mønstre på korte tokt, men også på de lengre toktene ut av landet.