2 norske skuter forliste med 2 dagers mellomrom2 norske skuter forliste med 2 dagers mellomrom

Det ligger mye spennende historie, bak alle seilskutene som seiler i «Tall Ships Races» Hvor mange runder de tilsammen har gjort rundt jorden, er vel ikke mulig å tallfeste.

2 norske skuter forliste med 2 dagers mellomrom

De har nok opplevd det som er verdt å oppleve, og alle opplevelser har garantert ikke bare vært hyggelige. Det er jo en kjent sak at havet, har krevd mange menneskeliv og forliste skip opp gjennom årene. Jeg tenkte å se litt nærmere på to episoder, hvor norske seilskuter var involvert i forlis på  samme sted-kun knappe 2 døgn mellom hver av dem. Vi tar turen til sydhavsøya Malden Island, og året er 1905.

Mange norske skip på verdens-havene

Norge har i all tid vært en stor sjøfartsnasjon, så det at norske skip trafikkerte sydlige farvann-var ikke noe uvanlig. Besetningen på en av båtene med navn Salamis, ble sittende i 23 dager på øya Malden før de klarte å skaffe hjelp. Fuglegjødsel var årsaken til at mange norske skip, seilte til den avsidesliggende atollen Malden. Dette var returlast, de tok med seg tilbake til Europa og Norge. Dette var en trafikk som var størst på slutten av 1800-tallet, og til litt ut på 1900-tallet.

Mange norske skip på verdens-havene

Forlisene ved Malden island

Da det kjente skipet Salamis, med et rutinert mannskap ombord nærmet seg Malden Island-skjedde det skjebnesvangre. Vinden dreide brått skipet, rett på et stort korallrev. Den led samme skjebne som skipet Veritas, som visstnok hadde forlist på samme sted kun 2 dager tidligere. Salamis var i eie av Leif Gundersen fra Porsgrunn, mens Veritas kom fra sørlandsbyen Grimstad. Brått ble det 26 strandede norske sjømenn, i Sydhavet ved øya de hadde seilt til så mange ganger før.

Avvik i opplysningene om ulykken

Det hersker tvil om at skipene, faktisk forliste med bare 2 dagers mellomrom. Problemet er at det ikke er samsvar mellom nedtegningene til kapteinen ombord på Salamis, og opplysninger gitt av den norske pressen. Tidspunkt for begge forlis, er et av de store spørsmålene. Mest sannsynlig var heller ikke navnet på Grimstadskipet korrekt, det tyder nemlig på at Veritas på denne tiden het Victor. Videre kan det virke som at Salamis, faktisk seilte under engelsk flagg. Men hva som er riktig, er det vel aldri noen som finner ut av. Sannheten er uansett at to skip forliste, og begge hadde norsk mannskap.

Høvellast fra Halden til Melbourne

På seillasen ut fra Norge, var det trevirke til Melbourne i Australia som Salamis fraktet. Turen startet allerede i oktober 1904, det ble en lang reise sydover-dette på grunn av svært ugunstige vindforhold med mye motvind.

Reddet av en amerikansk skonnert

Etter 23 dager på antollen Malden, ble mannskapet reddet av en skonnert. Denne var på vei til Honolulu, så mannskapet ble fraktet til Hawaii. Navnet på den amerikanske skonnerten, var Math Turner. Kapteinen ombord skulle vise seg å være dansk, så det var jo litt av et sammentreff.23 dager etter at de ble plukket opp, ankom Math Turner Honolulu. De var alle sammen svært fornøyde, med behandlingen de hadde fått ombord. Det norske konsulatet på Hawaii, overtok de norske sjøfolkene. 46 dager etter forlisene, kunne endelig rederiene få klarhet i hva som hadde skjedd med skipene og ikke minst mannskapet.