15 år og førstereisgutt i 188115 år og førstereisgutt i 1881

Tidligere har jeg skrevet mest om skipene, men denne gangen vil jeg sette søkelyset på hvordan livet ombord kunne arte seg. Det at det var tøffe dager ombord, hersker det ikke noen tvil om.

15 år og førstereisgutt i 1881

. Dagens lønns- og arbeidsvilkår var nok ganske så fjernt, ombord på seilskutene som for mange unggutter ble deres først jobb. Vi har vel alle hørt historier, om hvordan det var å være sjømann i utenriksfart i gamledager. Men jeg synes de historiene som kommer mest frem, handler om fyll, fest og lettkledde damer i havnebyer verden rundt. Men sjømannstilværelsen var nok langt mer enn dette, for hverdagen var slett ikke noen dans på roser – for mange ble rett og slett denne livsstilen for tøft. Vi skal nå se litt på, hvordan en førstereisgutt fra Trondheim – opplevde livet om bord i 1881.

Seilskute fra Norge til New York i 1881

Etter mange år med nedgang i skipsfarten, skjøt næringen fart fra 1820-årene og helt frem til 1880. Årsaken til nedgangen man opplevde på begynnelsen av 1800-tallet, var Napoleons krigene som herjet i Europa.

Den nasjonale stoltheten ti Norge, ble i vesentlig grad det at vi ble en ledende sjøfartsnasjon. Dette gav så klart store muligheter, spesielt for unge gutter på jakt etter jobb.Svært mange så på muligheten for å ta hyre på båt, som selve inngangsporten til både voksenlivet og arbeidslivet – den unge alderen var det ikke mange som tenkte på. Dette var på den tiden at man var å betrakte som voksen, etter at man hadde blitt konfirmert – slik var det bare. Ungdomstiden var på den tiden et ukjent begrep, og det gikk på en måte direkte fra det å være barn og inn i voksenlivet.

Lorens Brun

Dette er navnet på en trondhjemsgutt, som bare 15 år gammel mønstret på barkebåten «Leif». Lorens kom fra en velstående familie, noe som var uvanlig for ungguttene som søkte hyre på denne tiden. Han var eldstesønn av apoteker Brun, og Kongens gate 14 var hans barndomshjem. I dag er denne adressen bedre kjent som «Svaneapoteket» og «Sommergården».

28.juli 1881

Dette var datoen da barkebåten «Leif» satte kursen for Amerika, men på veien skulle de også innom Lisboa i Portugal.Hva den direkte årsaken til at Loren valgte å ta hyre, er det fortsatt ingen som har svaret på. Han hadde alle muligheter til å gå i farens fotspor, men det valgte han altså å ikke gjøre. Eventyrlyst er nok den mest sannsynlige årsak, det å se verden utenfor Trondhjem – var nok fristende for 15-åringen.

Hyret inn som kahyttsgutt

Man kunne ikke ha lavere rang enn det en kahyttsgutt, slik var det ombord på de store seilskutene. Loren var sammen med et mannskap, på tilsammen 11 gutter som tjente som kahyttgutter. Det var nok bokstavelig talt, et hav av forskjell på livet i Trondhjem – til det som møtte han som en 15-årig kahyttgutt på veien fra Trondhjem til New York. Vi må også huske at han kom fra gode kår hjemme, og overgangen må ha vært brutal stor for han.

Hyret inn som kahyttsgutt

Førte dagbok under den fire måneder lange seilasen

Dette med at Lorens førte sine opplevelser ombord i pennen, er i seg selv unikt og i ettertid gull verdt. Det var slett ikke vanlig, at de unge guttene skrev notater om hva de opplevde og hva arbeidsdagen førte med seg. Ja mange kunne ikke en gang skrive, så vi forstår jo at det ikke bare var lett.